Умисна бездіяльність чи некомпетентність губернатора?

Серед низки статей про діяльність Віталія Туринка, ми вже акцентували на  реальній загрозі масової загибелі живих водних ресурсів в Утлюкському лимані Азовського моря  в Якимівському районі, яка склалася безпосередньо внаслідок його бездіяльності. Виявляється, наразі,  окрім надзвичайної екологічної ситуації, існує  ще й загроза виникнення  екоциду.

Як повідомляє директор Інституту рибного господарства та екології моря Леонід Ізергін:

«На даний час у пониззі річки Корсак виникла катастрофічна ситуація зі значним зниженням рівня води та фактичним пересиханням русла у деяких містах. Складається обстановка, що створює передумови для виникнення значної шкоди для України і втрат в соціально-економічній і природоохоронній сфері держави в таких напрямах:

по-перше, низова ділянка р. Корсак входить до Приазовського НПП та є заповідною територією. Означене ускладнення екологічних умов ставить під загрозу функціонування та збереження охороняємих природних комплексів і може викликати масову загибель іхтіофауни, інших водних біоресурсів, що може мати ознаки екоциду.

По-друге, малі річки Приазов’я відносяться до найважливіших складових екосистеми Азовського басейну. Регіон Північного Приазов'я входить у мережу природоохоронних територій, цілісної мережі екокоридорів. Річки регіону є складовими елементами водно-болотних угідь і заповідних територій міжнародного значення, включені до Рамсарської конвенції (Wetlands international). Реальна ситуація, проблеми подальшого функціонування та використання прибережних і морських екосистем України відображені у прийнятій Концепції охорони та відтворення природного середовища Азовського і Чорного морів (затвердженій Кабінетом Міністрів України10 липня 1998 № 1057). Діяльність у цій сфері відповідає міжнародним зобов'язанням України щодо охорони і раціонального використання водних ресурсів (Конвенція ООН з морського права, Конвенція щодо континентального шельфу, Конвенція Ріо-де-Жанейро "Про біологічне різноманіття"), і так саме вимогам українського законодавства (Конституція України, ст. 9,13,16,66; Концепція Національної стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; Концепція сталого розвитку суспільства; закони"Про тваринний світ", "Про природно-заповідний фонд України", "Про загальнодержавну програму охорони та відтворення навколишнього середовища Азовського і Чорного морів".

По-третє, у пониззі річки Корсак на її правому березі розташована Науково-виробнича дільниця «Ботієво» ІРЕМ. НПУ «Ботиево» - унікальне місце для широкомасштабних науково-виробничих робіт з культивування різних видів риб і розробки сучасних технологій аквакультури, формування робочих і колекційних ремонтно-маточних стад різних об'єктів аквакультури України. Реалізація існуючого потенціалу підприємства та розробка нових напрямків досліджень можлива тільки в разі вирішення питання про створення сприятливих умов утримання для всіх видів риб. Головна же важливість даного господарства полягає у тому, що тут виконуються роботи зі збереження, утримання та збільшення ремонтно-маточного стада (РМС) осетрових риб, перш за все російського осетра азовської популяції – цінної промислової риби Азовського моря, включеної до Червоної книги України.

На сьогодні,  у зв’язку з катастрофічним станом та зниження рівня води, у пониззі річки Корсак втрачена можливість для технологічного водозабезпечення рибоводних ставків та рибоводного цеху. Це унеможливлює виконання вказаних робіт по утриманню державних селекційних племінних стад, і може призвести до загибелі всієї генетичної колекції осетрових Азовського моря, що нанесе державі неоціненні збитки. Цінні плідники та ремонт осетрових риб, з яких можливе відновлення популяції в Азовському морі, буде втрачено назавжди.»

Отже, громадськість в очікуванні рішучих дій з боку  Віталія Туринка в найкоротші строки, адже вищезазначені проблеми не терплять зволікання.